Våra samarbeten

Vi samarbetar bland annat med nationella och internationella myndigheter inom läkemedelsområdet (Läkemedelsverket, SBU, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, FIMEA, Frumtök, NOMA, DKMA, EMA, FDA) universitet/högskolor, nordiska läkemedelsindustriföreningar (ffa LIF), apotek och sjukvård.

Läkemedelsakademin (LMA) ägs av den ideella och oberoende föreningen Apotekarsocieteten, vars ändamål är att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet och bedriver en omfattande utbildningsverksamhet genom Läkemedelsakademin.

Merparten av utbildningarna utvecklas och genomförs i ett nära samarbete mellan Apotekarsocietetens vetenskapliga specialistföreningar och Special Interest Groups (SIGs) och LMA.

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar