Kongresser/Symposier

Läkemedelsakademin anordnar årligen ett antal Symposier och Kongresser.

Läkemedelsriksdagen är ett samarrangemang med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Scheele Symposiet hålls vartannat år i samband med utdelningen av Apotekarsocietetens största vetenskapliga pris, Scheele priset.