Ämnesområden

Kliniska studier

Kliniska studier är ett av Läkemedelsakademins största utbildningsområden, med ca 500 deltagare årligen. Vi erbjuder ett antal kurser samt två till tre temadagar inom området varje år.

Regulatory Affairs

Regulatory Affairs är ett av Läkemedelsakademins snabbast växande utbildningsområden. Årligen deltar bortåt 800 personer i våra utbildningar.

Drug discovery/ Preclinical

In this area there are courses, both in English and Swedish, of introductory character that is aimed at users with no previous knowledge, but also advanced courses.

Tillverkning, Kvalitetssäkring, Distribution

Området innefattar kvalitetsfrågor och praktisk tillämpning av GMP vid tillverkning och distribution av läkemedel. Under året anordnas ett antal kurser och temadagar.

Apotek, Information, Marknad

Området innefattar kvalitetsfrågor och praktisk tillämpning av GMP vid tillverkning och distribution av läkemedel. Under året anordnas ett antal kurser och temadagar.

Medicintekniska produkter

Utbildningsområdet innefattar humanläkemedel, veterinärläkemedel och naturläkemedel. Under året anordnas ett antal kurser, samt två till tre temadagar inom området.