Auktorisation av läkemedelskonsulenter (LIF-kursen)

Utbildning till auktoriserad läkemedelsinformatör (konsulent)

Ladda ner dokument om utbildning till läkemedelsinformatörer (pdf)

LIF har i november 2015 fattat beslut om ändringar i kraven för läkemedelsinformatörer. Läs om detaljerna i dokumentet Kravspec för läkemedelsinformatörer (se länken ovan.)

Läkemedelsakademin erbjuder möjlighet att tentera Medicinsk grundutbildning. Efter godkänd tentamen erhålls LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör (konsulent).

Tentamen består av tre moduler, dessa kan tenteras var och en för sig eller tillsammans. För varje modul ges resultatet godkänd eller underkänd. Alla tre moduler måste tenteras med godkänt resultat inom 24 månader för LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör.

Varje modul kan tenteras tre gånger. Avgiften för tentamen är SEK 4500 (exkl. moms) per modul och tentamenstillfälle.

De tre modulerna innehåller:


      1. Anatomi/Cellbiologi, genetik/Fysiologi/immunologi
      1. Farmakologi
      1. Sjukdomslära (Internmedicin, endokrinologi, onkologi, infektion, Psykiatri/Neurologi)

Läkemedelsakademins prov i medicinsk grundutbildning äger rum vid några fasta tentamenstillfällen under året.

Från hösten 2015 ges ett alternativ till farmakologidelen i MGU. Den som inte har högskolebehörighet erhåller ett intyg på genomförd kurs.
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp, finns som e-Learning i samarbete med Uppsala universitet. Kursen är anpassad till det kunskapsområde som ingår i farmakologi inom Medicinsk Grundutbildning. Nästa kurstillfälle planeras att genomföras 2019.

För dem som går kursen som del av MGU finns valet att tentera kurstentamen alternativt MGU-tentamen i farmakologi. Tentamen inom farmakologi 7,5 hp och farmakologidelen i MGU är utbytbara.

Beställning av läsanvisningar och målbeskrivning
Nödvändiga kunskaper för tentamen kan erhållas genom självstudier eller allmänt kursutbud. Till hjälp för självstudier (via webbaserat program) kan läsanvisningar, inlärningsmål, litteraturlista och exempel på tentamensfrågor beställas för 550 kr (exkl. moms).

Klicka här för beställning. Länk och inloggningsuppgifter till inläsningsstöd skickas senast 2 veckor efter anmälan.

För frågor om medicinsk grundutbildning och auktorisation kontakta Annika Lundvall.
 annika.lundvall@lakemedelsakademin.se

Registerutdrag

Det är möjligt att beställa registerutdrag för MGU-tentamen/auktorisation som Läkemedelsinformatör. Godkännande av den registrerade krävs. Kostnad tillkommer för utdrag. Klicka här för att hämta PDF-blankett.

Kontaktperson

Projektledare
Sophie Hoas
sophie.hoas@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 85

Projektadministratör
Annika Lundvall
annika.lundvall@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 06

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar