Obesitas – En kronisk sjukdom

Välkommen till denna e-learning om obesitas (fetma), framtagen av Läkemedelsakademin och Novo Nordisk. Utbildningen är 100 % webbaserad och tar den genomsnittliga användaren ca 60 minuter att genomföra.Utbildningen är uppdelad i sex kapitel och du kan genomföra utbildningen i ditt eget tempo.

Målgrupp:

– Allmänläkare
– Sjuksköterskor
– Dietister
– Sjukgymnaster
– ST-läkare

Kursinnehåll:
– Bakgrund
– Definitioner
– Komorbiditet
– Påverkan på individ
– Behandling (livsstilsförändringar, läkemedel, kirurgi)
– Påverkan på samhället

Utbildningens mål:
– Ökad kunskap om Obesitas
– Ökad kunskap om behandling av Obesitas
– Förståelse för Obesitas som gateway disease
– Öka motivationen kring diagnostisering och behandling
– Öka motivationen till kommunikation med patienten

Kontaktperson

Projektledare
Fredrik Lundberg
fredrik.lundberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 51

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar